Hoe het begon


In 1994 gingen een aantal echtparen op Bijbelstudie weekend, daarbij werd ook veel gezongen. Enkele mannen zongen daarbij met bovenstem mee. Dat beviel zo goed dat de mannen alleen, verder gingen zingen rondom het orgel. Ze werden al gauw gevraagd om eens te zingen in verzorgingstehuizen en andere bijeenkomsten rondom de Bijbel. Geleidelijk sloten zich meer mannen aan maar het bleef uitsluitend zingen met bovenstem. Daarna volgden zingen in kerkdiensten en zingen voor goede doelen zoals Woord en Daad en Christenen voor Israël. Dat  gebeurde altijd kosteloos . De groep werd steeds groter en zocht naar een  naam. Dat werd uiteindelijk “De Mannenzanggroep Sion”.

In de loop  der jaren zijn er 9 Cd’s gemaakt waarvan er zo’n 13.000 verkocht zijn. Onze producer is Peter Wildeman. De CD’s kosten € 10,- waarvan altijd een deel naar goede doelen gaat.

Er zijn in de loop der jaren diverse zangweekend-reizen gemaakt binnen Nederland, o.a. naar de Veluwe en Friesland maar ook naar het buitenland: 3x naar Engeland en 1x naar Schotland.  In 2018 een weekend in Zeeland, te Tholen, Kloetinge en   ’s Gravenpolder.

Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat er een band is met Urk, waar de Sion Mannenzanggroep vele malen gezongen heeft en van waar ook zanggroepen in onze jaarlijkse Zeezangdiensten hebben deelgenomen.

Schuiven naar boven